Vi gjorde det!

Vi gjorde det! Gårdagens bolagsstämma blev som förväntat spännande. När det stod klart att IVAGs förslag hade majoritet med 55,5 procent mot 44,5 procent lyfte taket i rummet… fast på ett samlat, professionellt sätt så klart – som sig bör i sammanhang som detta. Efter stämman hölls ett konstituerande möte…

Read More

IVAGs förslag på ny styrelse

IVAGs förslag på ny styrelse Den 6:e oktober 2023 lämnades en anmodan om extra bolagsstämma – med anledning av nyval av styrelse – över till styrelseordförande på Intervacc. IVAG föreslår en ny styrelsesammansättning med fem nya ledamöter. Intervacc befinner sig sedan två år tillbaka i en ny fas i bolagets…

Read More

Hemställan om extra bolagsstämma

Hemställan om extra bolagsstämma Idag fick Intervaccs styrelseordförande ta emot IVAGs hemställan, enligt 7 kapitlet 13 § 2 st aktiebolagslagen, om en extrastämma med temat ”nyval av styrelse”. Med 11,3% av aktiekapitalet representerat i fullmakter, kunde så en begäran om att Intervacc ska kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma, lämnas…

Read More