Som grupp kan vi göra skillnad

Vi är sex engagerade och långsiktiga investerare i Intervacc som tror på bolaget och dess vaccinplattform. Vår gemensamma uppfattning är att det krävs ett tillskott av kompetens för att framgångsrikt vidareutveckla bolagets kommersiella inriktning och bli ett fullfjädrat biotech-bolag.

Runt 75% av ägandet i bolaget utgörs av små- och mellanstora sparare. Vi är många som länge efterfrågat ökad transparens och ambitionsnivå ifrån styrelse och ledning. Den 19/8 bad vi därför aktieägarna anmäla sitt intresse på ivag.se för att ge oss en uppfattning om hur stort intresset är, och förtroendet för, att låta IVAG representera varje enskilt innehav.

En månad efter uppstart har ägare av totalt drygt 17% av bolagets röstberättigade aktier, anmält sitt intresse.

Fler vägar till samma mål
Genom att samla de aktieägare som likt oss önskar se en förändring av bolagets strategi, var det ursprungliga syftet att som grupp påverka genom en plats i valberedningen och därmed ett inflytande över styrelsens sammansättning.

Den planen fick vi dock till slut avfärda på grund av orimliga krav från styrelseordföranden som inte finns förankrade i något regelverk.
Läs mer här »

Kort efter beslutet skickades en fullmakt ut till IVAGs medlemmar för att ge aktiegruppen mandat att begära en extra bolagsstämma.
Läs mer här »