IVAGs förslag på ny styrelse

IVAGs förslag på ny styrelse

Den 6:e oktober 2023 lämnades en anmodan om extra bolagsstämma – med anledning av nyval av styrelse – över till styrelseordförande på Intervacc. IVAG föreslår en ny styrelsesammansättning med fem nya ledamöter.

Intervacc befinner sig sedan två år tillbaka i en ny fas i bolagets utveckling. Från att vara ett utpräglat forsknings- och vaccinutvecklande bolag, behöver nu Intervacc ledas in och lotsas framåt i en riktning med en mer kommersiell betoning.

Den sittande styrelsen har tyvärr inte kunnat visa att den besitter insikt om den kompetens som krävs för att bolaget ska utvecklas från dagens småskalighet till ett fullfjädrat internationellt biotech-bolag. Styrelsen har inte heller visat tillräcklig förmåga eller vilja att leda och stötta organisationen att ta de rätta stegen mot detta mål eller stimulera en öppen kommunikationsstrategi.

De brister som är förknippade med dålig försäljning av bolagets enda produkt, har inte effektivt åtgärdats. Därmed har aktieägarnas förtroende för bolagets styrelse tagit mycket stor skada.

En ny styrelse med andra kvalifikationer, behöver därmed nu tillsättas.

Ny inriktning kräver annan kompetens
Beskrivningen av den nuvande styrelsen på Intervaccs hemsida lyder som följer;
”I styrelsen finns ett gediget kunnande inom djurhälsomarknaden och forskning inom mikrobiologi, infektionsbiologi och genteknologi. Kompetenser som alla utgör viktiga inslag i den profil som krävs för ett noterat bolag inom modern vaccinutveckling”.

Med IVAGs förslag skulle denna beskrivning ändras till;
”I styrelsen finns ett gediget kunnande inom Life Science, forskning och djurvaccinutveckling så väl som marknadskommunikation och finansiell kunskap för bolagsutveckling. Kompetenser som alla utgör viktiga inslag i den profil som krävs för ett noterat bolag inom modern vaccinutveckling som nått den kommersiella fasen”.

Förslag på nya ledamöter

Håkan Björklund (förslag till ordförande) – Med. Dr och docent från KI
Långvarig erfarenhet av ledande befattningar inom Life Sciences-industrin såväl som forskningsansvarig inom Pharmacia.
Ophtalmics chef för Astra Draco samt på den kommersiella sidan som NordEuropa-chef på Astra.
Mellan 1999 och 2011 vd på Nycomed. Därefter styrelseordförande på bland annat QIAGEN, Lundbeck samt SOBI.
Diverse andra styrelseuppdrag inom såväl publika som privata bolag bland annat ATOS och Bonesupport.

Jan-Ingmar Flock – Professor emeritus i bakteriologi på KI
Har forskat kring mekanismer bakom infektioner orsakade av stafylokocker och streptokocker och hur bakterier vidhäftar till vävnadsytor samt hur ytlokaliserade proteiner på bakterien kan användas som vaccinkomponenter. Skrivit mer än 100 vetenskapliga artiklar i ämnet.
Medgrundare till Intervacc och deltagit i bolagets uppbyggnad, framtagningen av Strangvac, finansieringsrundor och etablerandet av betydande externa samarbeten. Har varit bolagets forsknings-chef under 2000 till 2020 och dess VD under 2012 till 2018. Styrelseledamot 2000 till 2017. Introducerade Intervacc på First North 2017.

Lisen Bratt FredricsonOS-ryttare i hoppning och en av Sveriges största ridsportsprofiler
Företagare inom ridsporten; medgrundare till Swedish Showjumping Horse Sales och Ryttargalan. Driver tillsammans med sin man Peder Fredricson (OS-ryttare) Grevlundagården, delägare i Scandinavian Horse Event Production AB, Jönköping Horse Show samt nätbutiken Get the Gallop.
2010 utsedd till Athlete Role Model av IOK, 2019 utsedd till ”Mest inflytelserika kvinnan inom ridsporten i Sverige” av tidningen Ridsport.

Lennart Johansson – MBA Handelshögskolan, Senior Advisor
Ledande befattningar inom Atlas Copco, bl a ekonomidirektör
Ledande befattningar inom Investor (2006-2015)
Tidigare styrelseuppdrag; Gambro, Mölnlycke, Lindorff, SAAB, Hi3G, SOBI, samt ett antal onoterade Life Sciences-bolag
Nuvarande styrelseuppdrag: Bonesupport (of), Chalmers Ventures, Goco Development
Senior Advisor till Patricia Industries

Camilla Ramfelt McCarthy – Strategisk kommunikationskonsult och affärsutvecklare
Grundare av Ramfelt McCarthy reklambyrå, dess tidigare VD och CD (1995-2014), gedigen kunskap och erfarenhet inom marknadsföring och försäljning.
Grundare, chefredaktör och ansvarig utgivare av Equipage – ”Sveriges största livsstilsmagasin för ryttare” (2004-2018). Journalist och fotograf samt djupt ”insyltad” i hästbranschen med stort kontaktnät i flertalet länder, driver ridanläggning.

Nu behöver vi din röst!
Vi hoppas förstås att Intervaccs ägare känner förtroende för de föreslagna ledamöterna och att tillräckligt många därmed kommer att lägga sin röst på förslaget så att dessa kan röstas igenom på den extra bolagsstämman. För detta krävs 50% av närvarande, eller fullmaktsberättigande, röster på stämman.

Fyll i och signera en digital fullmakt här » som befullmäktigar en representant för Intervacc aktieägargrupp (IVAG) att i ditt ställe, rösta på gruppens styrelseförslag på en extra bolagsstämma, i den händelse du inte själv kan närvara.

Instruktioner om hur man anmäler sig till extrastämman kommer finnas på Intervaccs hemsida i samband med kallelsen.