Lyckas vi så vinner alla

Vi kan förstås inte lova någonting annat än att vi kommer försöka vårt bästa att skapa de rätta förutsättningarna för en förändring av bolagets strategi och att företräda aktieägarna på ett sådant sätt som gynnar både små och stora ägare. Om vi lyckas vinner så väl bolaget som aktieinnehavarna på det – och dessutom hästarna, korna, grisarna och deras ägare.

En win-win-situation med andra ord.

Får vi ditt förtroende?
För att registrera dig som medlem i IVAG fyller du bara i ditt för- och efternamn, din e-post och ditt aktuella aktieinnehav med rösträtt – och utan rösträtt (kapitalförsäkring) – i formuläret till höger.

Din anmälan kommer endast skickas till Intervaccs styrelseordförande, som ska erbjuda IVAG plats i valberedningen och till instanser som behövs för processer relaterade till vårt arbete. Detta sker senast två månader före bolagsstämman vid ordinarie stämma, eller två veckor före en eventuell extrastämma.

Du kan när som helt begära utträde ur IVAG på e-post (kontakt@ivag.se)

Registrera dig som medlem i IVAG

(Bolag registreras separat)