Inte för sent att påverka Intervaccs framtid

Inte för sent att påverka Intervaccs framtid

Med en dryg vecka kvar till extrastämman har 430 BankID-signerade fullmakter skickats in till Intervacc. IVAGs arbetsgrupp har ett hum om hur många röster dessa fullmakter representerar.

Att alla aktieägare som vill närvara (fysiskt eller genom ombud) måste anmäla sig till Intervacc har förhoppningsvis framgått – det har i alla fall strömmat in anmälningar till bolaget har vi blivit meddelade. Dock saknas fortfarande en hel bunt…

Missat att anmäla dig?
Ingen fara, du hinner än – instruktioner hittar du här »

Det ser (nog) ljust ut
– Uppskattningsvis står nu ägare till runt 21% av aktierna i Intervacc, bakom IVAGs förslag till ny styrelse. Det känns ganska tryggt, säger Jonas Gustafsson som är ansvarig för det administrativa inom IVAG.

För att förslaget ska röstas igenom på den extra bolagsstämman, krävs mer än 50% av de närvarande ägarnas avlagda röster. Hur många röster som totalt kommer att representeras på stämman, går förstås bara att gissa sig till.
– Med andra ord gäller i allra högsta grad formeln ”Ju fler desto bättre”, menar Jonas Gustafsson och uppmanar därmed alla som ännu inte skickat in fullmakt och/eller anmälan, att göra det så snart som möjligt.

Här hittar du fullmakten som signeras med BankID »

Tack!
Detta blir högst troligt vår sista nyhet före extrastämman. Vi i arbetsgruppen vill därför passa på att tacka för ert stöd och engagemang.
Vänliga hälsningar från Jan-Ingmar Flock, Kenneth Jansson, Axel Wittskog, Jonas Gustafsson, Christian Rudbäck och Camilla Ramfelt McCarthy