Ägarna kallas till extra bolagsstämma 23 nov

Ägarna kallas till extra bolagsstämma 23 nov

Skriv in ”Ivacc X-stämma” med stora bokstäver i kalendern – torsdagen den 23 november 2023 klockan 15.00, hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm. Vi i IVAGs arbetsgrupp hoppas förstås få se så många av medlemmarna där som möjligt!

Processen från intressekollen bland Intervaccs ägare den 19 augusti tills att kallelsen gick ut igår, har inneburit en lång och tidvis guppig resa. Och vi har kommit långt – men än är vi inte riktigt framme.

Din röst kan vara avgörande!
Det har rasat in fullmakter som befullmäktigar en representant för IVAG att i ägarens ställe, rösta på gruppens styrelseförslag på en extra bolagsstämma, i den händelse ägaren inte själv kan närvara.

Om vi når 50% av rösterna på stämman eller inte, är dock inte helt säkert än så länge. Därför hoppas vi på att så många som möjligt känner förtroende för IVAGs förslag till ny styrelse och därmed ger oss sitt aktiva stöd.
Fyll i och signera en digital fullmakt här » som befullmäktigar en representant för Intervacc aktieägargrupp (IVAG) att i ditt ställe, rösta på gruppens styrelseförslag på en extra bolagsstämma, i den händelse du inte själv kan närvara.

GLÖM INTE att anmäla dig till stämman – även om du företräds av ombud. Instruktioner hittar du här »

Till kallelsen och nyheter om den:
Kallelsen kan du läsa här »
Affärsvärlden skriver så här »
Dagens Industri skriver så här »