Hemställan om extra bolagsstämma

Hemställan om extra bolagsstämma

Idag fick Intervaccs styrelseordförande ta emot IVAGs hemställan, enligt 7 kapitlet 13 § 2 st aktiebolagslagen, om en extrastämma med temat ”nyval av styrelse”.

Med 11,3% av aktiekapitalet representerat i fullmakter, kunde så en begäran om att Intervacc ska kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma, lämnas in. Detta med anledning av att närmare 300 ägare önskar se en förändring i styrelsens sammansättning och bolagets strategi – för att förbättra förutsättningen för att framgångsrikt vidareutveckla bolagets kommersiella inriktning.

IVAGs förslag till ledamöter kommer presenteras inom kort, dock senast i samband med kallelsen.

Vi i IVAGs arbetsgrupp ser fram emot att möta så många övriga ägare som möjligt på en extra bolagsstämma för att fatta beslut för en framgångsrik utveckling av Intervacc.

Läs mer om IVAGs syn och definition på bolagets aktuella situation här »