Listan på ledamöter ”ute på remiss”

Listan på ledamöter ”ute på remiss”

Arbetet inom IVAG har inte avstannat! Här följer ett kort meddelande till alla som väntar på arbetsgruppens förslag inför extrastämman; listan över den nya styrelsens sammansättning kommer i början av nästa vecka.

I ett helhjärtat försök att ena alla bolagets ägare att ställa sig bakom vår övertygelse om att initiativet med IVAG kommer att öka bolagets chans att bli framgångsrikt, har nu ett flertal intresserade storägare fått ta del av vårt förslag på ledamöter.

Syftet är att erbjuda storägarna en möjlighet att utvärdera och ha synpunkter på de föreslagna ledamöterna – innan listan blir offentlig och därmed klubbas. Vår förhoppning är förstås att de, precis som vi, ska se potentialen av det gemensamma kunnandet och erfarenheten som dessa personer kan tillföra bolaget.