SYFTE

Som grupp kan vi göra skillnad

Vi är sex engagerade och långsiktiga investerare i Intervacc som tror på bolaget och dess vaccinplattform. Vår gemensamma uppfattning är att det krävs ett tillskott av kompetens för att framgångsrikt vidareutveckla bolagets kommersiella inriktning och bli ett fullfjädrat Medtech-bolag.

Genom att samla de aktieägare som likt oss önskar se en förändring av bolagets strategi, får vi som grupp möjlighet att påverka genom en plats i valberedningen och därmed ett inflytande över styrelsens sammansättning. Det ger oss även möjlighet att begära att styrelsen kallar till extra bolagsstämma.

Syftet är därmed att ägargruppen IVAG ska utgöra minst tredje största ägargrupp i Intervacc.

Runt 75% av ägandet i bolaget utgörs av små- och mellanstora sparare. Vi är många som länge efterfrågat ökad transparens och ambitionsnivå ifrån styrelse och ledning. Den 19/8 bad vi därför aktieägarna anmäla sitt intresse på ivag.se för att ge oss en uppfattning om hur stort intresset är, och förtroendet för, att låta IVAG representera varje enskilt innehav.

Efter bara två dagar hade ägare av totalt drygt 13% av bolagets röstberättigade aktier, anmält sitt intresse.