STÄMMAN

Extra bolagsstämma den 23 november

Aktieägarna i Intervacc kallas till extra bolagsstämma på begäran av ägargruppen IVAG. Anledningen till hemställan är att medlemmarna i IVAG önskar en annan styrelse.

IVAG föreslår att Håkan Björklund blir ny styrelseordförande samt att Jan-Ingmar Flock, Lisen Bratt Fredricson, Lennart Johansson och Camilla Ramfelt McCarthy väljs till nya styrelseledamöter. Läs mer om de föreslagna ledamöterna här »

Ytterligare namn, exempelvis från befintlig styrelse, kan komma att föreslås vid stämman.

En del måste skicka in nya fullmakter
Hittills (27 okt) har 348 aktieägare registrerat sig som medlemmar i IVAG. Tillsammans äger dessa runt en femtedel av bolagets aktiekapital. Nära på alla medlemmar har även skickat in fullmakter till IVAG att representera innehavets rösträtter vid den extra bolagsstämman. Dessa fullmakter har antingen signerats digitalt eller skrivits under och fotograferats eller scannats och mejlats till IVAG.

Ett förfarande som godkänts flera gånger tidigare däribland inför den ordinarie bolagsstämman i juni i år, samt så sent som i oktober i samband med hemställan av extra bolagsstämman.

BankID-signatur för säkerhets skull
Då inte alla ägare vill ha en annan styrelse i Intervacc, har nu IVAGs arbetsgrupp fått rådet av juridisk expertis att inte riskera att de fullmakter som tidigare skickats in, blir underkända av en eller flera ägare som önskar obstruera.

För att inte på något allra minsta sätt äventyra legitimiteten i fullmakterna – måste vi därför tyvärr be aktieägare som inte tänker närvara på stämman eller tidigare postat fullmakten i papperform till Intervacc eller IVAG-representant, att senast den 15 november, antingen:

1) Skriva ut fullmakten på papper, signera och skicka in den brevledes till: 
Intervacc AB,
att: Extra bolagsstämma 2023
Box 112, 129 22 Hägersten
Ladda ner fullmakten här »

2) Eller signera fullmakten digitalt med BankID
Gör bara så här:
1) Följ denna länk – KLICKA HÄR »
2) Fyll i de fem fälten som är placerade nedanför fullmakten
3) Klicka på “Godkänn med BankID” och signera enligt instruktion. Klart!

Har du aktierna i ditt företag?
Du som tidigare skickat in fullmakt för ditt företag, kommer få en egen instruktion via mejl från kontakt@ivag.se inom kort. Har du ännu inte skickat in fullmakt för ditt företag men så önskar göra – mejla kontakt@ivag.se snarast så löser vi det tillsammans!

Ses vi på stämman?
Vi i IVAGs arbetsgrupp hoppas förstås få se så många av medlemmarna på stämman som möjligt. Om du planerar att närvara – eller företräds via ombud/fullmakt måste du anmäla dig senast 17 november.

Det gör du enkelt på mejl till shareholders@intervacc.se
Ange ”Extra bolagsstämma 2023” i ämnesraden. Uppge även namn, personnummer (eller organisationsnummer), adress och telefonnummer.

Hoppas vi ses!
Torsdagen den 23 november 2023, klockan 15.00 hålls stämman hos Cirio Advokatbyrå, Biblioteksgatan 9, i Stockholm.

Kallelsen från Intervacc hittar du här »