Vår syn och definition på bolagets aktuella situation

Vår syn och definition på bolagets aktuella situation

Det är nu hög tid att vi i IVAGs arbetsgrupp uppger vilka brister vi identifierat, vad vi kommit fram till behöver tillföras och vilken kompetens vi tror kan bidra till en förändring i positiv riktning.

Varför en aktieägargrupp?

Det korta svaret är att ett mycket stort antal aktieägare stämmer in i samma ton – en förändring i bolagets strategi måste ske för att bolaget ska överleva. Förtroendet för organisationens förmåga att ta forskningsbolaget Intervacc in i en kommersiell fas, är i botten.

En ägargrupp som tar över rodret, verkar därmed vara det enda alternativet.

Varför nyval av styrelse?

Det korta svaret är att Intervacc sedan två år tillbaka, befinner sig i en ny fas i bolagets utveckling. Från att vara ett forsknings- och vaccinutvecklande bolag, behöver nu Intervacc ledas in och lotsas framåt i en kommersiell riktning.

Den sittande styrelsen har tyvärr inte kunnat visa att den besitter insikt om den kompetens som krävs för att bolaget ska utvecklas från dagens småskalighet till ett fullfjädrat internationellt biotech-bolag. Styrelsen har inte heller visat tillräcklig förmåga eller vilja att leda och stötta organisationen att ta de rätta stegen mot detta mål.

En ny styrelsesammansättning med andra kvalifikationer, behövs därmed nu tillsättas.

Vad behöver vi göra nu?

Det korta svaret är att en ny styrelse med relevant kompetens för att kunna utveckla Intervacc framgångsrikt, behöver väljas in på en extra bolagsstämma.

Därefter tillsätts en ”handplockad” och motiverad VD som, med stöd av en aktiv styrelse, ser över kompetensen inom bolaget. 

De längre svaren på ovan tre rubriker kan du läsa här »

Konkreta namnförslag på föreslagna styrelseledamöter kommer att presenteras här på hemsidan i samband med att kallelsen till extra bolagsstämma skickas ut från Intervacc.

Vi som representerar aktieägargruppen IVAG vänder oss till Intervaccs aktieägare och söker nu brett stöd till förändring och samverkan för att förbättra bolagets kommersiella utrullning av Strangvac, transparens, ambitionsnivå samt att värna om den forskningsverksamhet man bedriver.

Genom en fullmakt till vår representant för IVAG, bidrar du till att förändra bolagets strategi och riktning. Till fullmakten »

Vänliga hälsningar från IVAGs arbetsgrupp: Jan-Ingmar Flock, Camilla Ramfelt McCarthy, Christian Rudbäck, Kenneth Jansson, Axel Wittskog och Jonas Gustafsson