Med siktet inställt på en extra bolagsstämma

Med siktet inställt på en extra bolagsstämma

Idag har två olika fullmakter skickats ut till alla de aktieägare som – genom att registrera sig som medlem i IVAG – visat att de önskar få till en förändring i styrelsens sammansättning. Dessa äger tillsammans en bra bit över 17% av det totala aktiekapitalet.

En av de två fullmakterna som mejlats ut idag, avser att ge IVAG möjlighet att begära en extra bolagsstämma med motiveringen “nyval av styrelse”. För det krävs 10% av aktierna – med andra ord är det nu rimligt att tro att det kan gå vägen.

“Fullmakt Extrastämma” kan laddas ned här »

IVAGs arbetsgrupp bedömer att mycket finns att vinna av att den extra bolagsstämman hålls så snart som möjligt. Därför önskas en hemställan göras i samma stund som tillräckligt många fullmakter har kommit in – med andra ord när innehavet motsvarar lite över 10%.

När vi väl har informerat styrelsen om att vi begär en extra bolagsstämma, har bolaget 14 dagar på sig att kalla till en sådan. Stämman ska sedan hållas mellan två och sex veckor efter att den utlysts.

Alla bitar snart på plats
I väntan på att kallelsen ska skickas ut från Intervacc, kommer IVAGs arbetsgrupp att presentera ett underlag i vilket vi identifierar bolagets problem och utmaningar samt vilken kompetens som krävs för att komma tillrätta med dessa. Och naturligtvis även ett förslag på styrelse som vi tror framgångsrikt kan vidareutveckla bolagets kommersiella inriktning.

Vissa saker tar lite längre tid att fastställa än vad man kanske kan önska, då de behöver koordineras med andra ägare och ägargrupperingar, vilket vi hoppas både kommer bidra till ett starkt förslag samt att det blir lättare att lösa saker i samförstånd.

Vår förhoppning är förstås att så väl underlaget som förslaget kommer kännas rätt för alla våra medlemmar. På den extra bolagsstämman krävs nämligen 50% av de närvarande rösterna för att kandidaterna ska kunna röstas fram.

Den andra av de två fullmakterna ger Jan-Ingmar Flock rätt att rösta åt de aktieägare som inte kan närvara vid stämman men som ändå vill rösta på det förslag IVAG lagt fram. Den fullmakten är med andra ord inte lika brådskande att skicka in.

Till “Röst via ombud”-fullmakten »