Samtal pågår för plats i valberedningen

Samtal pågår för plats i valberedningen

262 aktieägare, som tillsammans äger ca 12,5 miljoner aktier, har nu anslutit sig till IVAG eftersom de vill se en ny strategi för Intervacc. Det är ett tydligt ställningstagande som vi i arbetsgruppen anser måste respekteras av bolagsstyrelsen.

Det råder knappast några tvivel om att bolagets styrelse och anställda behöver all hjälp de kan få, för att få bolaget på fötter – för att det så småningom ska bli lönsamt.

IVAGs arbetgrupp består av en grupp långsiktiga ägare som, med djup och bred kunskap om bolagets kontenta, potential, utmaningar och problembild, erbjuder sin tid och sitt engagemang för att förse bolaget med bättre förutsättningar att utvecklas.

Ett ovanligt initiativ
– Att privata aktieägare går samman i en grupp och axlar ett initiativ likt IVAG, är ovanligt. Vi saknar därmed en tydlig juridisk mall att följa, säger Jan-Ingmar Flock, medgrundare och tidigare vd för Intervacc.

Euroclear, som grupperar svenska fondbolag, uppger i kontakt med IVAG, att enskilda ägargrupper inte grupperas av dem. Istället krävs att fullmakt skrivs mellan aktieägarna och en representant för IVAG.

Hur fullmakten ska skrivas, bör enligt Euroclear, utformas i dialog mellan styrelseordförande och representanter för ägargruppen.

Ett förslag på fullmakt ligger nu ”på remiss” hos styrelseordförande Björn Sjöstrand.
– Inom kort hoppas vi få den godkänd så vi kan skicka ut den till alla som registrerat sitt aktieinnehav i IVAG, uppger Jan-Ingmar Flock.

Arbetsgruppen har en förhoppning om att viljan finns hos styrelseordförande att godkänna fullmakten – så att IVAG kan beredas en plats i valberedningen.
– Vi önskar samarbeta med övriga parter in i det längsta. Vi ser flera synergieffekter med det, som vi hoppas andra aktörer också gör. Men erbjuds vi inte det valet, måste vi förstås gå vidare. Alla aktieägare måste behandlas i princip lika, avslutar Jan-Ingmar Flock.