Kandidater är under utredning

Kandidater är under utredning

Det har inkommit flera intressanta förslag på styrelsekandidater som vi kontaktar och utreder just nu. Men sluta inte – vi tar tacksamt emot fler förslag!

Vår gemensamma uppfattning är att det krävs ett tillskott av kompetens till så väl styrelsen som till ledningen, för att framgångsrikt vidareutveckla bolagets kommersiella inriktning och bli ett fullfjädrat biotech-bolag.

I Intervaccs styrelse bör det därmed finnas en välkomponerad skara engagerade och professionella ledamöter som delar samma vision om bolagets potential.

Styrelsen bör sammantaget ha insikt i eller besitta följande kunskaper, erfarenheter och egenskaper:
» veterinärmedicin
» försäljning av veterinärmedicin 
» vaccinutveckling 
» kapitalanskaffning
» IR-kommunikation 
» regulatoriskt arbete/logistik 
» affärsutveckling/marknadsföring/sälj
» entreprenör/visionär/drivande med ett brett kontaktnät

» erfarenhet av styrelsearbete i noterat bolag

Styrelsen måste dessutom leva upp till de krav som Nasdaq ställer.
Mejla gärna oss ditt förslag på kontakt@ivag.se