Nu väntar vi bara på inbjudan till valberedningen

Nu väntar vi bara på inbjudan till valberedningen

I torsdags meddelades bolagets styrelseordförande, enligt ”Principer för utseende av valberedning”, att aktieägargruppen IVAG representerar över 10% av det totala aktiekapitalet. (andelen har sedan dess stigit till över 15%)

Då det i bolagsordningen saknas en definition för ägargrupp – och Euroclear inte registrerar enskilda ägargrupper – är det nu upp till styrelseordförande att välja mellan att acceptera IVAG som ägargrupp enligt praxis “Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet”… eller inte.

Vår förhoppning – som vi även framfört till storägarna – är förstås att tillsammans med dessa, få till ett gott samarbete med ett gemensamt mål; att genom ett tillskott av kompetens och ambition, bidra till bästa tänkbara förutsättningar för Intervacc att lyckas så väl med den kommersiella fasen för Strangvac, som med att ta fram fler vacciner.