7,6 miljoner aktier, 10% av aktiekapitalet = störst

7,6 miljoner aktier, 10% av aktiekapitalet = störst

I skuggan av den skuggiga kvartalsrapporten, gläds vi i arbetsgruppen åt att så många aktieägare har registrerat sig som medlemmar i IVAG – närmare bestämt 149 stycken. På endast 24 timmar! Och fler kommer in hela tiden…
Självklart har vi anmält IVAG till styrelseordförande i dag, helt enligt ”Principer för utseende av valberedning” (sista bankdagen i augusti).